Aitame tööstusettevõtteid, kelle panus on oluline COVID-19 vastu võitlemise eesliinil

Ülemaailmne COVID-19 pandeemia ja Eestis kehtestatud eriolukord on pannud tööstusettevõtted olukorda, kus keerulisi tootmisprobleeme on vaja lahendada kiiresti. Eriti oluline roll on siin täita isikukaitsevahendite tootjatel ja toiduainetetööstusel, kes peavad rahuldama hüppeliselt tõusnud nõudlust.

Woboton soovib koos partnerite abiga tööstusettevõtteid aidata – pakume tööstusettevõtetele kuni eriolukorra lõppemiseni piiratud koguses tasuta koostööroboteid.

NB! Tegemist ei ole pakkumisega kus on varjatud “konks”. Ainus mis tuleb tellijal tasuda on roboti integreerimisega seotud kulud. Roboti ja haaratsi kasutamine on tasuta.

Tasuta koostöörobot (cobot) ja haarats

Koostöörobot (cobot) on tööstusrobot, mis on loodud töötama inimestega koos ja samas keskkonnas. See tähendab, et robot ei vaja täiendavaid turvaalasid ja piirdeaedu. Tänu sisse ehitatud ohutusfunktsioonidele ja võrdlemisi lihtsale seadistusele on neid võimalik madalamate integratsioonikuludega lülitada juba toimivatesse tootmisprotsessidesse abitööjõuna.

Koostööroboti eelis klassikalise tööstusroboti ees on kiire integratsioon, mis vajab võrdlemisi vähe programmeerimist. Haaratsi lahendus kujuneb välja vastavalt tootmisprotsessile, mida robot asub täitma. Pakkumine sisaldab tasuta koostöörobotit ja standardhaaratsit, lisandub integreerimisega seonduv kulu.

Koostöörobotid võimaldavad jõuda tootmiseks valmis robotiseeritud lahenduseni jõuda 1-2 nädalaga.

Kui teil on olemas oma visioon ja idee, kuidas roboti lisamine tootmisprotsessidesse võiks neid kiiremaks ja efektiivsemaks muuta – võtke meiega ühendust! Meie insenerid ja tehnikud teevad kindlaks, kas soovitud lahendust on võimalik käesoleva pakkumise raames teostada ning sobivuse korral integreerime roboti teie tehase tootmisprotsessidesse.

Kellele on pakkumine mõeldud?

Tasuta roboti rent on mõeldud tööstustele, kelle tegevus on otseselt seotud COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud kriisis hädavajalike tarvete tootmisega – sealhulgas meditsiinitarvikud, isikukaitsevahendid, puhastus- ja desinfitseerimisvahendid, toiduainetetööstus ja teised seotud tegevusalad. 

Koostööroboti rent on oluline tootmises inimfaktori vähendamisel nii suurenenud nõudluse kui ka pandeemiast tulenevate piirangute tõttu.

Toiduainetetööstus

Põllumajandus

Meditsiin

Isikukaitsevahendite tootmine

Puhastus- ja desinfitseerimis-vahendite tootmine

Keemiatööstus

Kuidas on võimalik pakkumist kasutada?

Teie tootmisettevõtte tegevus on otseselt või kaudselt seotud COVID-19 vastase võitlusega? Võtke meiega ühendust – saame kiirematele pakkuda abi tootmisprobleemide lahendamise ja tootmisprotsesside kiirendamisega, mis kuuluvad koostöörobotite võimekuse piiridesse.

Teeme kindlaks lahendamist vajava probleemi ja pakume välja sobiva robotiseeritud lahenduse koos tööülesande täitmiseks vajaliku standard robot-tööriistaga.

Juhuks kui tootmisprotsessi on võimalik kaasata koostöörobot, tarnime ja transpordime roboti, robottööriista ja muu vajaliku automaatika tootmisüksusesse ning integreerime koostööroboti tootmisprotsessidesse. Lihtsamad lahendused on tootmisvalmis juba 1-2 nädalaga.

* Tasuta renditeenust saab kasutada kuni eriolukorra ja ülemaailmse pandeemia leevenemiseni.

Tasuta robotid saadaval vaid kiirematele - saatke päring!
Ken Varik

CEO

Kuidas saame veel tootmise automatiseerimisel aidata?

Automaatik teenusena

Enda tootmises ei ole piisavalt palju tööd täiskohaga automaatikule? Atemix automaatiku teenust on võimalik kasutada lepinguliselt - lepime kokku tehase hooldusvajaduses ja saad läbi Atemixi automaatiku kasutada kogu meie ettevõtte kompetentsi ja enam kui 18-aastast kogemust, et hoida tootmisseadmed töökorras ja seisuajad minimaalsena.

Tööstusrobotite lahendused

Aitame leida digitaliseerimise ja robootika lahendused, mis viivad kiiresti võimalikult suure kasumlikkuse ja tootlikkuse kasvuni! Kasutame maailma juhtivate tootjate tööstusroboteid, robot-tööriistu ja tarkvara, et viia lihtsate ja vähese hooldusvajadusega lahenduste abil tehased uuele kvaliteeditasemele. Meilt leiad sobiva roboti iga tootmisprotsessi jaoks

SCADA tööstustarkvara lahendused

Aitame realiseerida tehaste kogu tootmispotentsiaali SCADA tööstustarkvara abil. SCADA võimaldab ühendada kõik tehase tootmisseaded ühtsesse lihtsalt jälgitavasse ja juhitavasse süsteemi. Nii saad juhtida kogu tehase tööd tervikuna, mis võimaldab toota rohkem ja väiksemate kuludega. SCADA abil tõstame produktiivsust ja kasumlikkust.

Privacy Policy