Miks valida meid

Woboton on Atemix Grupi loomuliku arengutee jätk. Tööstusettevõtete automatiseerimise ja digitaliseerimise tuleviku lahutamatu osa on tööstusrobotid ning Woboton on loodud spetsialiseerumisega just efektiivsete robotiseerimislahenduste leidmiseks ja integreerimiseks.

Wobotonis soovime leida just need digitaliseerimise ja robootika lahendused, mis viiksid kiiresti võimalikult suure kasumlikkuse ja tootlikkuse kasvuni!

Teame, mida tootmisettevõtte majandusnäitajatele tähendab tegevuseta seisev tehas või ka tehas, mis ei kasuta oma täit potentsiaali. Seetõttu pakume robottehnoloogia riistvara- ja tarkvaralahendusi maailma juhtivatelt tootjatelt. Meie lahendustes on esikohal lihtsus, töökindlus ja vähene hooldusvajadus.

Tööstus 4.0, targad tehased, robootika lahendused ja digitaliseerimine on mujal maailmas juba praegu tootmist tundmatuseni muutnud. Soovime, et ka Eesti tehased sellest arenguhüppest osa saaks. Aitame tööstusrobotite integratsiooniga algusest lõpuni.

Teeme digiauditi

Paneme paika robotiseerimise teekaardi

Aitame taotleda robotiseerimise toetusi

Integreerime robotid tootmisprotsessidesse

Aitame komplekteerida tööstusrobotid ja robotiseeritud liinid ostuks

Pakume koostöörobotite täisteenusrenti

Woboton soovib ülemineku Tööstus 4.0 lahenduste ja tööstusrobotite kasutuselevõtuks teha lihtsaks ja sujuvaks, aidates automatiseerida protsesse ja avardades ettevõtjate nägemust sellest, mida on juba praegu võimalik robotite abil korda saata.

Inimesele annab võimaluse areneda see, kui võimalikult suur hulk tootmis- ja teenindusprotsesse on automatiseeritud ning inimene saab keskenduda uute ideede ja võimaluste leidmisele – et nad saaksid luua rohkem lisaväärtust, leides samal ajal paremaid, kiiremaid ja ressursisäästlikumaid lahendusi.

Wobotoni põhieesmärk on aidata tootmisettevõtetel kasvada

Woboton teeb koostööd maailma juhtivate
tööstusrobotite riistvara ja tarkvara pakkujatega

Toimiva robotiseeritud lahenduseni aitab jõuda kogenud integraator

Tööstusroboti soetamine ja tootmislahendusse integreerimine on protsess, millesse on vaja kaasata ca 15 osalist. Ka parimad robotiseerimise ideed suurtes ettevõtetes jäävad tavaliselt selle taha, et protsessi eest määratakse vastutavaks 1 isik, kelle töö on lahendus “ära korraldada”.

Reaalsuses näeme, et toimivate lahendusteni on võimalik mõistliku ajaga jõuda vaid siis, kui majasisesed kompetentsid konkreetsest tootmisüksusest ühendatakse välise integraatori kogemuste ja teadmistega.

Woboton täidab tellija jaoks süsteemi integraatori rolli, tuues lauale valdkonnaülesed robotiseerimise ja automatiseerimise kompetentsid. Saame omalt poolt kanda lõviosa robotiseerimisega seotud analüüsidest ja töödest, kuid kindlasti ei saa projekti lõpule viia tellija poolse sisendita, mida saavad anda vaid tootmisega sügavuti kursis olevad juhid ning spetsialistid. 

Wobotonis oleme suunanud jõupingutused sellele, et tuua kokku maailma suurimate robotlahenduste tootjate oskusteave ning neid väärindada omapoolsete teadmiste ja kogemustega automaatikaprosessidest ja robotlahenduste integreerimisest.

Rakendame ülemaailmselt tunnustatud tööstusrobotite riistvara ja tarkvara tootjate FANUC, SICK, SIEMENS, BeA, JOULIN, OnRobot, TM Tobot, Kassow, Piab ja paljude teiste kogemused probleemide efektiivseks lahendamiseks arvestades tellija soove ja majasisest oskusteavet. Selles koostöös sünnivad lahendused, kus iga koostööahela liige saab spetsialiseeruda just sellele, mida ta kõige paremini oskab.

Süsteemi integraatori meeskond ja ülesanded:

Tellija meeskond

Projektijuht

Insener – robotiga seotud lahenduse disainer

Protsessinõustaja

Hankespetsialist

Paigaldajad / tehnikud

Programmeerijad

Hooldustehnik

Operaatori / programeerijate koolitamine

Protsessi pidev täiustamine (tööstusrobotite täisteenusrendi puhul)

Tootmisjuht

Projektijuht

Protsessinõustaja – liini operaator, kes igapäevaselt seadet kasutab

Operaator

Seadistaja (robotiseeritud protsessi efektiivsuse järk-järguline parendamine)

Aeg on tootmises kõige väärtuslikum asi!

Meie seadmed on keerulised. Kohalikul turul on nende hooldamiseks seni kompetentsi nappinud. Ei saa alati loota sellele, et seadme valmistaja tuleb kusagilt kaugelt kiiresti kohale ja teeb asjad korda. Hea, kui abi on lähedal. Ja Atemixi abi on olnud tõhus. Nende eelis on see, et mida nad ei tea, selle saavad hästi kiiresti teada – ja asjad toimivad!
Kuldar Timmusk - Salvest AS-i tehnika- ja haldusjuht

Kui Atemixi poisid asja kätte võtavad, siis teevad nad selle ka ära!

Oleme koos päris suuri tegusid teinud. Lasime käiku õli rafineerimise tehase ja panime uue Scada. Ükskõik kus maailma otsas sa oled, saad nüüd igalt poolt arvuti kaudu tehasele ligi! Tootmine käib meil 24/7. Kui on mingi eriolukord, on Atemixis inimene, kes tõstab toru ja aitab asja ära lahendada.
Ants Puusta - Scanola Baltic AS-i juhatuse liige

Kaasaegne söödatööstus tähendab suurt täpsust.

Toimeainete doseerimine käib kohati alates 10 grammist tonni kohta – selleks vajame keerukaid automaatika lahendusi. Atemix on koostöös välispartneritega suutnud neid lahendusi meile pakkuda ja pikaajaline hooldusleping annab kindlustunde tulevikuks.
Villu Värv - Agrovarustus OÜ juhatuse liige

Koostöö Atemixiga on teinud meid targemaks.

Nüüd teame, millised lahendused just meie tehase puhul võimalikud on! Saavutatud efektiivsus ületas meie ootusi. Hea on teada, et Atemix panustab meie tulemuste heaks samasuguse kirega kui meie ise. Julgeme neid soovitada!
Ando Jukk - UPM-Kymmene Otepää AS-i tegevjuht

Soovime tõsta Eesti tootmisettevõtete konkurentsivõimet

Näeme, et tootmisettevõtete suurimaks kasvupotentsiaaliks on Tööstus 4.0, s.o robootika- ja digitaliseerimislahenduste kasutuselevõtt. Loome koostöös maailma juhtivate robottehnoloogia riistvara ja tarkvara pakkujatega robootikalahendused, mis on lihtsasti hallatavad, kergesti hooldatavad ja töökindlad.

Targad tehased toodavad kiiremini, efektiivsemalt ja ressursisäästlikumalt. Eesti tootmisettevõtete ainus võimalus püsida globaliseerunud tootmise juures konkurentsis nii kodusel turul kui ka eksportturgudel on läbimõeldud digitaliseerumine ja tööstusrobotite kasutuselevõtt. Aitame tehastel teha sammu kasvuredelil ülespoole ja viia need uuele kvaliteeditasemele.

Atemix Tööstusautomaatika grupi liikmena on meil kasutada enam kui 18 aastat kogemust tööstusettevõtete automatiseerimises ja digitaliseerimises. Koostöös maailma juhtivate tööstusrobotite riistvara ja tarkvara pakkujatega saame luua robotiseeritud tootmislahendusi, mis aitavad tõsta nii tehaste tootlikkust kui ka kasumlikkust.

Atemix Grupi lahenduste abil on kõrgema tootlikkuse saavutanud:

Tunned huvi robotiseeritud lahenduste vastu?

Püüdleme tehase poole, kus mitmeid keerukaid protsesse on võimalik lahendada ühe lihtsa liigutusega.

EESTI

Tartu

Kassisilma 4, 61708, Tartumaa, Estonia

LÄTI

Riia

Dzirnavu iela 57a, Riga, LV-1010, Latvia

SAKSAMAA

Düsseldorf

Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Germany

Võta meiega ühendust
    Ken Varik

    CEO

    Woboton OÜ
    Reg nr 14776069

    Privacy Policy