Tööstus 4.0 muudab tootmist – ja kui aus olla, siis kogu meie elu – alatiseks, täpselt nagu seda tegid ka kolm esimest tööstusrevolutsiooni. See on kontseptsiooni „Nutikas igal pool ja igal ajal“ (smart anything) alus, mis viib peagi nutikamate seadmete, nutikate ehitiste, nutivõrkude jms juurde. Kuid milles seisnevad tehaste ja ettevõtete jaoks Tööstus 4.0 lahenduste kasutuselevõtu viis peamist kasutegurit?

Isikupärased tooted

Tööstus 4.0 on viis eemalduda masstoodangust ja liikuda isikupärasemate toodete poole. Öeldakse isegi, et Tööstus 4.0 kohandatavuse tase sarnaneb käsitöisele tootmisele. Varasemad tööstusrevolutsioonid viisid meid protsessini, kus saime toota tuhandeid identseid tooteid kiiremini, tõhusamalt ja kõrgema kvaliteediga. Toodete kohandamine nõudis mõne masina või isegi kogu tehase ümberehitamist, põhjustades kalleid tootmisseisakuid.

Tööstus 4.0 lahendused aitavad meil toota isikupäraseid tooteid ilma täiendava seadistuse või inimeste sekkumiseta – see tähendab, et kliendid ei pea kulude vähendamiseks tingimata tellima hulgikaupa ning saavad endale lubada toodete veelgi enam isikupärasemaks muutmist.

Tehisintellekt, masinõpe, tööstuslik asjade internet (IoT – Internet of Things) jt küberfüüsikaliste süsteemide osad aitavad meil tooteid isikupärastada, kasutades samal ajal masstootmise tehnikaid – selles seisneb uue tööstusrevolutsiooni kõige olulisem kasutegur.

Suurem tootlikkus ja kõrgem efektiivsus

Tööstus 4.0 aitab vähemaga rohkem ära teha. See tähendab tootmisprotsessi, mis kasutab vähem toorainet ja tootmisressursse, kuid toodab rohkem ja kiiremini, hoides samal ajal kulud madalal.

Kuna inimeste panus on minimaalne ja masinatel on täiustatud jälgimissüsteemid, tekib nutikates tehastes vähem seisakuid, sest ennetavat hooldust saab teha vastavalt vajadusele ja mugavusele. Samuti aitab see leida tootmisega seotud probleeme reaalajas ja neid kogutud andmete abil lahendada.

Tootmisüksus on tervikuna tõhusam, kuna üksuse erinevad piirkonnad on teadlikud iga liini ja seadme töökoormusest.

Kuna masinad suudavad sensoorse sisendi ja kogutud andmete põhjal teha tootmisega seotud otsuseid, saavad nad optimeerida tootmisprotsesse, et toota rohkem ja kiiremini. Koos automatiseeritud aruandluse ja ressursihaldustarkvara ühendusega aitab nutikas tehas teha paremaid ärialaseid otsuseid.

Vähendatud kulud

Esialgsed investeeringud Tööstus 4.0 lahenduste juurutamiseks on suured, kuid muutused ei toimu üleöö ega iseenesest. Kui aga nutitehasele üleminek on tehtud, pole tulemuseks mitte ainult parem tootlikkus, vaid ka kulude märkimisväärne vähenemine.

Vaadakem seda nii: nutikad tehased kasutavad ressursse tõhusamalt, vähendavad seisakuid ja toodavad kiiremini ning parema kvaliteediga, tekib vähem materjali- ja tootmisjäätmeid ning seda kõike madalate tegevuskuludega.

Kui lugeda kokku kõik positiivsed küljed ning arvestada, et probleeme tekib nutikas tehases vähem, on mõju teie tootmisprotsessidele märkimisväärne.

Kõrgem kvaliteet ja parem kliendikogemus

Lisaks täiustatud tootmisvõimalustele pakuvad nutikad tehased ka paremat kliendikogemust. Tööstus 4.0 võimaldab toote teekonna paremat jälgimist, probleemsete üksuste tuvastamist ja nende põhjuste kiiret leidmist.

Kõige tähtsam on see, et kui tootmismasinad ja tarkvara on korras, suudavad nutikad tehased regulaarselt toota erakordselt hea kvaliteediga tooteid. See tähendab, et kliendid saavad usaldada teie toodete pidevat kvaliteeti ja teie ettevõte peab vähem tegelema kaebuste, tagasikutsumiste ja lahendamist vajavate probleemidega.

Suurem kasum

Oleme katnud kõrgema kvaliteedi ja tõhususe, paremad kulud ja parema kliendikogemuse, mis kõik suurendavad ka kasumlikkust. Lisaks võimaldavad nutikad tehased ettevõtetel märkimisväärselt kiiremini välja töötada uusi ja innovaatilisi tooteid ning pakuvad klientidele isegi isikupärastatud tooteid. Tööstuslik asjade internet, masinõpe jt Tööstus 4.0 lahendused pakuvad ettevõtetele digitaliseeritud maailmas uusi ja kasumlikke võimalusi.

Woboton – robootika. Tööstus 4.0

Kui teie ettevõttel oleks võimalus saada kõik nimetatud eelised, kas te ei kasutaks seda võimalust? Woboton aitab teil teha esimesi samme teel täisautomaatse nutitehase poole, rakendades Tööstus 4.0 lahendusi viisil, mis teie tehasele kõige paremini sobib. Võime teile kinnitada, et need investeeringud tasuvad end ära ning oleme teie jaoks olemas selle teekonna igal sammul.

Privacy Policy